[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

18.05.2017

Święto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

  

 

 

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU

 

18 maja 2017 r.,  godz. 10:00

w Centrum Kongresowym UP w Lublinie

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie po raz pierwszy będzie obchodził swoje Święto. Zgodnie z ustalonym terminem, Święto to będzie przypadać każdego roku w trzeci czwartek maja - w 2017 roku dnia 18 maja. Władze Uniwersytetu pragną w ten sposób podkreślać integralność środowiska akademickiego naszej Uczelni ze społecznością lokalną oraz promować uniwersalne wartości nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


Święto Uczelni będzie okazją do spotkań lubelskiego środowiska naukowego z przedstawicielami ośrodków naukowo-badawczych w Polsce oraz gości zagranicznych. W programie przewidziane jest wyróżnienie nagrodą JM Rektora naukowców, wręczenie dyplomów Doktora Habilitowanego oraz wręczenie tytułu Doktora Honoris Causa UP Profesorowi Janowi Jankowskiemu (UWM w Olsztynie).

 

 

PROGRAM:

 

  • Otwarcie uroczystości, JM Rektor Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
  • Wręczenie Nagród Rektora za działalność naukową
  • Wręczenie dyplomów Doktora HabilitowanegoNadanie tytułu Doktora Honoris Causa Prof. Janowi Jankowskiemu
   •    Przedstawienie Uchwały Senatu
   •    Laudacja  Dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
   •    Wystąpienie Doktora Honoris Causa pt. Meleagris gallopavo – historia i teraźniejszość
   •    Wystąpienia zaproszonych gości

 

Uroczystość uświetni występ Chóru Akademickiego pod batutą dr. Mirosława Ziomka oraz Zespół Pieśni i Tańca "Jawor" pod kierownictwem Zbigniewa Romanowicza.

 

 

Piknik dla pracowników Uniwersytetu w Parku Dworku Ziemiańskiego UP w Lublinie w dzielnicy Felin.
 

 

* * *

Msza Święta w intencji społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 17.00 w kościele akademickim pw. Świętego Krzyża przy ul. Idziego Radziszewskiego 7.

 

* * * 

 

Nagroda Naukowa Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ustanowił w tym roku po raz pierwszy Nagrodę Naukową, która będzie przyznawana corocznie podczas Święta Uczelni i obejmuje trzy kategorie:

 

  1. za pracę naukową opublikowaną w czasopiśmie o najwyższym współczynniku wpływu (IF), (zgłaszane prace opublikowane pod afiliacją UP w Lublinie),
  2. za publikację o największej liczbie cytowań (zgłaszane prace opublikowane pod afiliacją UP w Lublinie),
  3. nagrodę im. Stanisława Staszica za badania aplikacyjne (zgłaszane badania użyteczne dla praktyki rolniczej).


Do Nagrody Naukowej w każdej z kategorii mogą być zgłaszane przez Dziekanów Wydziałów prace naukowe lub badania naukowe, których autorem lub współautorem jest nauczyciel akademicki zatrudniony w UP w Lublinie lub w przypadku pracy zespołowej, co najmniej połowę zespołu muszą stanowić nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UP w Lublinie

Nagroda Naukowa Rektora jest formą wyróżnienia pracowników za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej, za najlepsze projekty innowacyjne. Stanowi docenienie wkładu pracy i zaangażowania we współpracę ze środowiskiem biznesowym.

 

 

 

 

 

« wstecz