[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 

 

22.05.2019

Konferencja Międzynarodowa „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”

ilustracjaCelem konferencji jest wymiana wyników badań pomiędzy naukowcami z Polski i z zagranicy oraz prezentacja rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią z uwzględnieniem czynników przyrodniczych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele nauki i biznesu z Polski oraz zagranicy.                             

więcej »

05.06.2019

IV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych”

ilustracja Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV konferencji naukowo-technicznej pt. „Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych”, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 r. w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, a także inżynierii wodnej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

więcej »

12.06.2019

75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii

ilustracja Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki” połączona z Jubileuszem 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Oficjalne obchody zaplanowano od 12 do 13 czerwca 2019 roku.

więcej »


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

15.11.2018

I Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy jakości, zarządzania i marketingu w agrobiznesie”

ilustracja Organizatorzy Konferencji: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu Instytut Nauk Ekonomicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Szymona Szymonowica w Zamościu

więcej »

17.10.2018

Konferencja: Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz geodezji i gospodarce przestrzennej

ilustracjaOrganizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników naukowych naHonorowy Patronat JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. 17-19 października 2018 r. Lublin – Zwierzyniec

więcej »

02.10.2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

ilustracja Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym UP w Lublinie ul. Akademicka 15.                                                                

więcej »

19.09.2018

LXXXIII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

ilustracja Organizatorem Zjazdu jest Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. LXXXIII Krajowy Zjazd odbędzie się w dniach 19-21.IX.2018 roku w Centrum Kongresowym i budynku AGRO II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickie 15.                                                                     

więcej »

18.09.2018

Jubileusz 65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

ilustracja Organizatorzy zapraszają na Jubileusz 65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki                                                                                                                   

więcej »

15.09.2018

XV Lubelski Festiwal Nauki

ilustracja Celem festiwalu jest promocja nauki oraz wzbudzenie w uczestnikach chęci zgłębiania wiedzy. Festiwalowe wydarzenia integrują lubelskie środowisko naukowe i służą prezentacji jego osiągnięć.                                

więcej »

01.07.2018

X Konferencja Chemii Analitycznej "Od chemii wszystko się zaczyna".

ilustracjaW dniach 1-5 lipca 2018 roku odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie X Konferencja Chemii Analitycznej "Od chemii wszystko się zaczyna". Organizatorem jest Komitet Chemii Analitycznej PAN i Wydział Farmaceutyczny UM w Lublinie oraz lubelskie uczelnie, w tym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

więcej »

26.06.2018

The First International Scientific Conference on Ecological and Environmental Engineering

ilustracja Konferencja objęta jest Honorowym Patronatem Rektorów Uczelni Polskich oraz Prezydenta Uczelni Zagranicznej (Beja, Portugalia). Konferencja otrzymała dofinansowanie w ramach jednego z projektów "Działalność Upowszechniająca Naukę". Szczegółowe informacje zawarte są na stronie konferencji.

więcej »

19.06.2018

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ekologia człowieka”

Uprzejmie zapraszamy na III Międzynarodową Konferencję Naukową „Ekologia człowieka”, która odbędzie się w dniach 19-20.06.2018 roku w Lublinie na Uniwersytecie Przyrodniczym. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników nauki, doktorantów i studentów zainteresowanych w/w tematyką, reprezentujących kierunki związane z produkcją roślinną i zwierzęcą, technologią żywności, medycyną, weterynarią, farmacją, ekologią i statystyką.

więcej »

08.06.2018

Jakość Zdrowotna Regionalnych i Tradycyjnych Produktów Mlecznych

ilustracja Sekcja Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają na konferencję.

więcej »

06.06.2018

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Innowacje w geodezji i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami"

ilustracja Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej pt. „Innowacje w geodezji i kartografii oraz gospodarce nieruchomościami”, która odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2018 r. w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim.

więcej »

25.05.2018

Regionalne zróżnicowanie uwarunkowań konkurencyjności rolnictwa. Konkurencyjność rolnictwa Lubelszczyzny.

ilustracjaWspółorganizatorzy: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii - Katedra Ekonomii i Agrobiznesu oraz Katedra Zarządzania i Marketingu. Miejsce konferencji: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, sala konferencyjna (14, 15), budynek AGRO II, ul. Akademicka 15

więcej »

23.05.2018

Szkolenie na Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności wg standardu GlobalGAP

ilustracjaSzkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji auditora wewnętrznego i inspektora standardu GlobalGAP. GlobalGAP jest popularnym standardem w Polsce i na świecie zapewniającym jakość dla produkcji pierwotnej. Kursy są organizowane we współpracy z firmą TÜV NORD Polska Sp. z o.o. jedną ze spółek TUV NORD GROUP, lidera w dziedzinie systemów zarządzania. Spółka  jest reprezentowana na większości światowych rynków, w 70 krajach świata.

więcej »

16.05.2018

Konferencja Naukowa „Współczesne problemy inżynierii produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia i Środowisko”

ilustracja Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Katedra Energetyki i Środków Transportu Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ” zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej.

więcej »