WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

16.06.2020

 

W nawiązaniu do Zarządzenia J.M. Rektora UP w Lublinie nr 55/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację, zaleceń Premiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informuję, że zaliczenia i egzaminy dla wszystkich lat  studiów  kieunków weterynaria  i  analityka  weterynaryjna  będą realizowane   zdalnie   za   pośrednictwem   Internetu   z   wyjątkiem
następujących modułów:

1. Mikrobiologia 1 - zaliczenie  - kierunek weterynaria
2. Anatomia topograficzna - egzamin - kierunek weterynaria
 

Zaliczenie i egzamin odbywają się w Uczelni z zachowaniem zaleceń Głównego  Inspektora Sanitarnego zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez jednostki. Student, który nie przystąpi do egzaminu (zaliczenia) w danym dniu i nie usprawiedliwi swojej nieobecności  ponosi konsekwencje zgodnie z Regulaminem Studiów.

 


dr hab. Iwona Puzio
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


« wstecz