WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

13.03.2020

§ 45a. Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w § 21 ust. 1.”.

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2020.051.0000420,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-studiow.html

 


« wstecz