WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

10.08.2017konkursy

 

 

Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Wydz. Medycyny Weterynaryjnej

poszukuje z grona pracowników

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

osoby do zatrudnienia

na stanowisku inżynieryjno-technicznym

w niepełnym wymiarze czasu (1/2 etatu)

 

Opis stanowiska:

  • pomoc przy badaniach diagnostycznych pacjentów oraz zabiegach operacyjnych wykonywanych w Klinice Rozrodu
  • przygotowywanie gabinetów zabiegowych, sal operacyjnych oraz pomieszczeń dla zwierząt, 
  • nadzór nad właściwym stanem technicznym i czystością aparatury diagnostycznej oraz sterylizacja narzędzi chirurgicznych
  • uzupełnianie materiałów opatrunkowych i środków dezynfekcyjnych
  • inne czynności wchodzące w zakres pracy Kliniki

 

 

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe, z zakresu weterynarii lub nauk pokrewnych

- doświadczenie w pracy ze zwierzętami

- umiejętność obsługi komputera w zakresie podstawowych programów Microsoft Office

- znajomość  obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie

 

Wymagane dokumenty:

- szczegółowe CV (z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej)

- list motywacyjny

- inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, kwalifikacje lub dodatkowe umiejętności

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez UP w Lublinie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 

Powyższe dokumenty proszę przesłać na adres: kamila.baryla@up.lublin.pl lub roman.dabrowski@up.lublin.pl

W razie pytań należy kontaktować się z sekretariatem kliniki – tel. 81 445 60 99

lub  81 445 61 74 


« wstecz