WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26Aktualności

30.01.2019

 

DZIEKAN  WYDZIAŁU  MEDYCYNY  WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU  PRZYRODNICZEGO  W  LUBLINIE

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta

w Zakładzie Anatomii Zwierząt, Katedry Anatomii i Histologii Zwierząt,

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

UP w Lublinie

 

Kandydat powinien spełniać następujące warunki :

 • Posiadać dyplom lekarza weterynarii lub zaświadczenie o ukończeniu studiów na kierunku weterynaria
 • Posiadać doświadczenie z zakresu prowadzenia prac naukowo-badawczych poświadczone osiągnięciami publikacyjnymi (oryginalne lub przeglądowe publikacje naukowe, doniesienia kongresowe)
 • Posiadać zdolność (i wyrazić wolę) do realizacji przewodu doktorskiego pod kierunkiem samodzielnego pracownika naukowego Jednostki
 • Posiadać znajomość języka angielskiego poświadczoną certyfikatami językowymi

 

 Wykaz wymaganych dokumentów : 

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy (formularz kwestionariusza do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie
 • pozytywna opinia z poprzedniego miejsca pracy
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 109, ust 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.Nr164, poz.1365,z późn. zm.)
 • oświadczenie, że UP w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, ul. Głęboka 30 pok. 316 (tel. 528-47-24) w terminie do dnia 19 lutego 2019 r.

          

Rozstrzygnięcie konkursu : 21 lutego 2019 r.

 

files/weterynaria/ogloszenie.pdf

 


« wstecz