WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Gospodarskich i Koni

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Krzysztof Lutnicki, profesor uczelni
tel. 81-528-46-17
e-mail: krzysztof.lutnicki@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

  Adiunkci

  Asystenci

  Wykładowcy

  • dr Jan Marczuk, starszy wykładowca, tel. 81-528-46-03
   e-mail: doktorjm@o2.pl
  • dr Agnieszka Pomorska-Zniszczyńska, starszy wykładowca, tel. 81-528-46-02
   e-mail: agapomxo@wp.pl
  • dr Tomasz Riha, starszy wykładowca, tel. 81-528-46-19
   e-mail: tomek110370@tlen.pl

  Pozostali pracownicy