WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Zakład Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej

20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
Kierownik: dr hab. Iwona Taszkun, adiunkt
tel. 81-528-46-11
e-mail: iwona.taszkun@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Adiunkci

Pozostali pracownicy

Profesorowie emerytowani