[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-10-28Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 8 częściEZ-p/PNO/46/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-10-28 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-11-28 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-10-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-10-28 - Załączniki nr 1-8 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia w części 1-8 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-11-04 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-11-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-11-15 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2019-11-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 5 pobierz plik