[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-10-28Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 34 części. EZ-p/PNO/49/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-10-28 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-12-13 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-10-28 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pobierz plik
 • 2019-10-28 - Załączniki 1-34 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-11-05 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-11-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-11-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 10 i 17 pobierz plik
 • 2019-11-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 4, 8, 9, 14, 18, 31 pobierz plik
 • 2019-11-25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 33 pobierz plik
 • 2019-11-25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 6 i 19 pobierz plik
 • 2019-11-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34 pobierz plik