[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-10-25Dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części. EZ-p/PNO/47/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-10-25 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-12-11 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-10-25 - Opis przedmiotu zamówienia załączniki 1-6 pobierz plik
 • 2019-10-25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-11-06 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-11-13 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-11-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci 4 pobierz plik
 • 2019-11-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik