[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-10-23Dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 14 części. EZ-p/PNO/48/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-10-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-12-19 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-10-23 - Specyfikacja Isotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-10-23 - Załącznik nr 1-14 do siwz pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-10-29 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-11-04 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2019-11-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-11-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 8, 10, 13, 14 pobierz plik
 • 2019-11-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik