[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-10-22Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.EZ-p/PNO/45/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-10-22 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-12-02 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-10-22 - Opis przedmiotu zamówienia załączniki nr 1-5 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-10-22 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki nr 6-9 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-10-29 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-11-05 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-11-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 5 pobierz plik
 • 2019-11-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik