[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-10-18Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego Stacja Badawcza i Ośrodek Dydaktyczo-Szkoleniowy Jeździectwa i HipoterapiiEZ-p/PNO/43/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-10-18 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-11-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-10-18 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-10-18 - Załącznik nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-10-25 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-10-30 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-11-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik