[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-09-16Dostawa nawozów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.AZP/PNO/40/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-09-16 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-11-05 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-09-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-09-16 - Załącznik nr 1-6 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-09-27 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-10-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik