[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2019-09-06Dostawa aparatury badawczej i sprzętu laboratoryjnego wraz z montażem dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” z podziałem na 2 częściAZP/PNO/p-221/3/2019

  Postępowanie

 • 2019-09-06 Zawiadomienie - Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://uplublin.eb2b.com.pl/ pobierz plik