[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-09-04Wykonanie usług doradczych i ekspertyz dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 częsci. AZP/PNO/37/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-09-04 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-09-25 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-09-04 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-09-04 - Załącznik nr 1, 2, 3 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-09-13 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-09-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 pobierz plik
 • 2019-09-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2 pobierz plik