[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-09-03Dostawa produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych oraz drobngo osprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 21 części. AZP/PNO/36/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-09-03 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-09-12 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2019-11-04 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-09-03 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-09-03 - Załącznik nr 1-21 do siwz pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-09-12 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz z przesunięciem terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-09-16 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2019-09-20 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-10-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2019-10-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik