[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-08-28Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 częściAZP/PNO/38/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-08-28 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-09-06 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-08-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-09-06 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz z przesunięciem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2019-09-11 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-09-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i 2 pobierz plik
 • 2019-09-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 pobierz plik