[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-08-23Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części. AZP/PNO/35/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-08-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-10-16 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-08-23 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pobierz plik
 • 2019-08-23 - Załączniki 1-6 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-09-06 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-09-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 6 pobierz plik
 • 2019-09-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik