[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-08-14Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 częściAZP/PNO/34/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-08-14 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-10-09 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-08-14 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia + zał. 25, 26, 27, 28 do siwz pobierz plik
 • 2019-08-14 - zał. nr 1 -24 opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-08-22 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-08-29 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-09-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 pobierz plik
 • 2019-09-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 6, 11, 13 i 22 pobierz plik
 • 2019-09-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2019-09-23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 21 pobierz plik
 • 2019-09-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 5, 7 i 8 pobierz plik