[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-08-13Dostawa testów do wykrywania i identyfikacji dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 5 części.AZP/PNO/33/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-08-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-10-07 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-08-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-08-13 - Załączniki 1-5 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-08-29 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-09-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik