[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-07-26Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych do budynków dydaktycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/PNO/26/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-07-26 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-09-18 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-07-26 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-07-26 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-07-26 - Załącznik nr 1A do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-08-14 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-08-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik