[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-07-25Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz wózka kelnerskiego 3-półkowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.AZP/PNO/29/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-07-25 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-08-21 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-07-25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-07-25 - Załączniki nr 1-3 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-08-02 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-08-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 ,2, 3. pobierz plik