[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-07-16Dostawa materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.AZP/PNO/28/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-07-16 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-09-02 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-07-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-07-16 - Załączniki 1, 1A, 2, 2A, 3 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-07-26 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-07-31 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-08-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2 pobierz plik
 • 2019-08-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze oferty w cz. 1, 3 pobierz plik