[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-07-11Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.AZP/PNO/27/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-07-11 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-08-22 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-07-11 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-07-25 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2019-08-02 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2019-08-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik