[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-07-04Dostawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, ścierek i ręczników, worków na śmieci, odzieży ochronnej i obuwia, oraz wózka kelnerskiego 3-półkowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.AZP/PNO/21/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-07-04 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-08-08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-07-04 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-07-04 - Załączniki nr 1-6 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-07-12 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej. pobierz plik
 • 2019-07-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 1 i 2 pobierz plik
 • 2019-07-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania część 6 pobierz plik
 • 2019-07-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik