[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-06-13Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 17 części. AZP/PNO/22/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-06-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-07-31 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-06-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-06-13 - Załączniki 1-17 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-06-24 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-06-28 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-07-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 16 pobierz plik
 • 2019-07-12 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 7 i 10 pobierz plik
 • 2019-07-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik