[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-05-29Dostawa produktów farmaceutycznych, leków weterynaryjnych, materiałów medycznych i innych akcesoriów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 częściAZP/PNO/18/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-05-29 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-07-31 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-05-29 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + zał. 7-9 pobierz plik
 • 2019-05-29 - Załączniki 1, 2, (3, 3A), (4, 4A), 5, 6 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-06-11 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-06-12 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2. pobierz plik
 • 2019-06-19 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o grupie kapitałowej pobierz plik
 • 2019-07-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - ZAwiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3, 4, 6 pobierz plik
 • 2019-07-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 2, 5 pobierz plik
 • 2019-07-09 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia, unieważnienie czynności unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp oraz unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp pobierz plik