[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-05-28Dostawa odczynników chemicznych oraz środków do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 10 części.AZP/PNO/16/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-05-28 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-06-06 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2019-07-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-05-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-05-28 - Załączniki 1-10 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-06-06 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ i zmianą terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-06-06 Odpowiedzi na zapytania - Załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-06-06 Odpowiedzi na zapytania - Załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-06-14 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-06-27 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci 2, 4 pobierz plik
 • 2019-06-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 5, 8, 9, 10 pobierz plik
 • 2019-07-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3, 4, 6 pobierz plik