[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-05-24Wykonywanie usługi wynajmu autokarów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.AZP/PNO/20/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-05-24 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-05-27 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2019-07-19 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-05-24 - Opisy przedmiotu zamówienia część 1-7 - Załącznik nr 1-7 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-05-24 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-05-24 - Wykaz pojazdów część 1-7 - Załączniki nr 10A -10G do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-05-27 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana treści SIWZ oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-06-06 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2019-06-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania cz. 4,5,6,7. pobierz plik
 • 2019-06-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik