[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-05-16Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 3 części.AZP/PNO/19/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-05-16 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-06-24 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-05-16 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-05-16 - Załączniki nr 1-3 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-05-16 - Załączniki nr 2A, 3A do SIWZ ( w zakładkach pliku) pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-05-21 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-05-21 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, miana treści SIWZ pobierz plik
 • 2019-05-24 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-05-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik