[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-04-26Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 częściAZP/PNO/13/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-04-26 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-05-08 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-05-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o zamówieniu 2 pobierz plik
 • 2019-07-04 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-04-26 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-04-26 - Załączniki nr 1- 6 do siwz - OPZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-05-07 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-05-08 Zawiadomienie - Przesunięcie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2019-05-14 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadominie o sprostowaniu odpowiedzi na zapytania, nowe zapytania i odpowiedzi, zmiana treści siwz oraz zmiana terminu składania ofert pobierz plik
 • 2019-05-20 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-05-31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 i 6 pobierz plik
 • 2019-05-31 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik