[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-04-25Dostawa akcesoriów elektrycznych, oświetleniowych, hydraulicznych i sanitarnych oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części.AZP/PNO/15/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-04-25 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-06-10 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-04-25 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2019-04-25 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-04-25 - Załącznik nr 2 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-04-25 - Załącznik nr 3 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-05-13 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-05-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik