[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-04-19Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego, plastikowego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 35 częściAZP/PNO/14/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-04-19 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-05-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przedłużenie term. skład. ofert) pobierz plik
 • 2019-07-02 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-04-19 - opis przedmiotu zamówienia załaczniki nr 1-35 pobierz plik
 • 2019-04-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + zał. 36-38 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-05-07 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-05-10 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie o zmianie siwz w cz. 35 oraz przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2019-05-16 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2019-05-29 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1,3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,19,20,21,33,34 pobierz plik
 • 2019-05-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik