[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2019-04-02Wykonywanie usługi wynajmu pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 częściAZP/PNO/11/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-04-02 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-05-20 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-04-02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + zał. 10-14 pobierz plik
 • 2019-04-02 - Załączniki 1-9 do siwz - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-04-12 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2019-04-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 4, 6, 7, 8, 9 pobierz plik
 • 2019-04-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze ofert cz. 1, 2 pobierz plik
 • 2019-04-26 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3 pobierz plik
 • 2019-04-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze oferty cz. 5 pobierz plik