[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-03-21Dostawa wkładów barwiących do drukarek, kopiarek i faksów, materiałów biurowych, naczyń i sztućców jednorazowych, materiałów z tworzyw sztucznych, druków różnych, taśm do drukarek, maszyn biurowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części.AZP/PNO/7/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-03-21 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-04-02 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2019-05-14 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-03-21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-03-21 - Załączniki nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-03-21 - Załączniki nr 2 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-03-21 - Załączniki nr 3 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-04-02 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapyania wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert. pobierz plik
 • 2019-04-10 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-04-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik