[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-03-20Dostawa paszy dla gęsi, kredy pastewnej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PNO/10/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-03-20 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-05-14 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-03-20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z zał. 1-4 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-04-02 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2019-04-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz plik