[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-03-19Dostawa odczynników chemicznych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 26 częściAZP/PNO/8/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-03-19 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-05-15 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-03-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-03-19 - Załączniki nr 1-26 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-03-26 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-03-26 Odpowiedzi na zapytania - Załącznik do pytania nr 10 pobierz plik
 • 2019-03-26 Odpowiedzi na zapytania - Załącznik do pytania nr 9 pobierz plik
 • 2019-03-29 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-04-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieażnieniu cz. 9 - brak środków pobierz plik
 • 2019-04-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu - brak ofert pobierz plik
 • 2019-04-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2019-04-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1, 11 pobierz plik