[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-03-19Dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 6 części.AZP/PNO/3/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-03-19 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-05-22 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-03-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-03-19 - Załączniki nr 1-6 do SIWZ pobierz plik
 • 2019-03-19 - Załączniki nr 1A, 2A, 3A, 4A, 5A i 6A do SIWZ ( w zakładkach pliku) pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-03-25 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania wraz zez zmianą treści SIWZ pobierz plik
 • 2019-03-28 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-04-17 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 5 pobierz plik
 • 2019-04-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2019-05-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 pobierz plik