[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-02-08Dostawa odczynników chemicznych, sączków i bibuł filtracyjnych, gazów laboratoryjnych i technicznych oraz laboratoryjnych wyrobów szklanych i sprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 12 części.AZP/PNO/5/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-02-08 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-04-05 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-02-08 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-02-08 - Załączniki 1-12 do SIWZ . pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-02-21 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2019-02-27 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-03-08 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • 2019-03-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik