[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2019-02-05Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 9 częściAZP/PNO/1/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-02-05 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-02-21 - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2019-02-05 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2019-02-05 - Załącznik nr 1-9 do siwz - OPZ (część 1-9) pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-02-14 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert. pobierz plik
 • 2019-02-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1-9 pobierz plik