[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienie z wolnej ręki

  2019-01-30Wykonanie usługi wraz z dostawą oprogramowania Simple.ERP i Simple.BAZUS dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/ZzWR/1/2019

  Ogłoszenie

 • 2019-01-30 - ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pobierz plik
 • 2019-02-13 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik