[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-12-14Dostawa środków czyszczących i polerujących, artykułów gospodarstwa domowego, papieru toaletowego, ręczników higienicznych i papierowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części.AZP/PNO/37/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-12-14 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-02-19 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-12-14 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2018-12-14 - załacznik nr 1A, 1B do SIWZ - opis przedmiotu zamówieniaw części 1 pobierz plik
 • 2018-12-14 - załacznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówieniaw części 2 pobierz plik
 • 2018-12-14 - załacznik nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówieniaw części 3 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2019-01-08 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2019-01-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze ofert pobierz plik