[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2018-12-07Usługa kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie20181207/11/ZP

  Ogłoszenie

 • 2018-12-07 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-12-12 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2018-12-17 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2018-12-19 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-12-07 - SIWZ pobierz plik
 • 2018-12-07 - SIWZ załączniki pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-12-12 Przedłużenie terminu - przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2018-12-13 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na pytania pobierz plik
 • 2018-12-19 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na pytania pobierz plik
 • 2019-01-04 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert pobierz plik
 • 2019-01-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - informacja o wyniku postępowania pobierz plik