[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-12-07Dostawy paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 14 częściAZP/PNO/35/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-12-07 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-02-05 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-12-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-12-12 Zawiadomienie - Zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2018-12-18 Zawiadomienie - Protokół otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia - grupa kapitałowa pobierz plik
 • 2019-01-10 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 9 i 11 pobierz plik
 • 2019-01-10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik