[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2018-11-29Wykonanie laboratoryjnych usług badawczych oraz przeglądów konserwacyjnych dla Katedry Energetyki i Środków Transportu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 częściAZP/PNO/36/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-11-29 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-01-10 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-11-29 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2018-11-29 - załacznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówieniaw części 1 pobierz plik
 • 2018-11-29 - załacznik nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówieniaw części 2 pobierz plik
 • 2018-11-29 - załacznik nr 2A do SIWZ - opis przedmiotu zamówieniaw części 2 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-12-12 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-12-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborzey ofert w cz. 1, 2 pobierz plik