[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-11-26Dostawa odczynników chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz gazów laboratoryjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 29 części.AZP/PNO/33/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-11-26 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-01-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-11-26 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2018-11-26 - Załączniki 1-29 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-12-06 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-12-11 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2018-12-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 13,14,26,28 pobierz plik
 • 2018-12-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 21 pobierz plik
 • 2018-12-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 24 pobierz plik
 • 2018-12-21 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 1,2,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17,19,20,22,23,25,27,29 pobierz plik
 • 2019-01-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzysteniejszej oferty - cz. 6,16,18 pobierz plik
 • 2019-01-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cz. 3 pobierz plik