[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-11-22Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administarcyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 10 częściAZP/PNO/32/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-11-22 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-11-23 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2019-01-15 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-11-22 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2018-11-22 - załaczniki nr 1 - 10 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-11-23 Zawiadomienie - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pobierz plik
 • 2018-11-30 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2018-12-10 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności/brak przynależności do grupy kapitałowej pobierz plik
 • 2018-12-19 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze ofert pobierz plik