[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2018-11-14Dostawa czasopism polskich na lata 2019, 2020 zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.AZP/PNO/34/2018

  Ogłoszenie

 • 2018-11-14 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2018-12-10 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważn.) pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2018-11-14 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2018-11-14 - załacznik nr 1 do siwz - część 1 pobierz plik
 • 2018-11-14 - załacznik nr 2 do siwz - część 2 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2018-11-22 Zawiadomienie - Protokół z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2018-11-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 1, 2 postępowania pobierz plik